Rodzinna Gra Terenowa Matarnia

wybrany do głosowania
Wojciech Suchy
projektodawca

Ideą projektu jest integracja społeczna i pokoleniowe oraz aktywizacja mieszkańców w zakresie niedzielnego wypoczynku na terenach zielonych wokół dzielnicy poprzez organizację imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora czy komputera oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych - spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Uczestnicy poznają też zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie, co przyda się w życiu codziennym. Elementami zachęcającymi do aktywnego spędzenia wolnego czasu będą: rodzinna formuła imprezy; charakter spaceru z dodatkową atrakcją w postaci szukania umieszczonych w terenie punktów kontrolnych oraz drobny element rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Przewidujemy, że w wydarzeniu udział weźmie co najmniej 250 osób. Projekt jest kontynuacją Gdańskich Gier Parkowych na Orientację www.parkowe.almanak.pl

Charakter projektu

Lokalny, Matarnia


Lokalizacja projektu

Gdańsk osiedle Złota Karczma, SP nr 7 i przyległy las


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

7210,50 zł (wszyscy mieszkańcy Gdańska zwolnieni z opłaty startowej), w tym:
2822,50 zł koszty merytoryczne (materiały biurowe, transport sprzętu, przygotowanie tras, nagrody, medale, druk map, wykreślenie mapy do Biegów na Orientację i inne)
1285,00 zł obsługa merytoryczna zadania (sędziowie, kadra sekretariatu)
875,00 zł wyżywienie uczestników - drobny poczęstunek oraz zabezpieczenie techniczne, w tym zakup drobnego sprzętu
798,00 zł koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne
1430,00 zł promocja projektu (plakaty, FB, spoty radiowe)

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót