Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Przymorze Małe

wybrany do głosowania
Olga Kocik
projektodawca

Zajęcia na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej na Przymorzu Małym, skierowane przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN jest unikalną kombinacją slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników. Celem projektu jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej mieszkańców dzielnicy. Uczestnicy treningów nauczą się jak korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bez urazowo i czerpać radość z aktywności. Ponadto regularne treningi są okazją do spotkań z innymi ludźmi i budowania relacji sąsiedzkich w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu (w 2 grupach) od wiosny do jesieni. Projekt przewiduje łącznie 60 spotkań - po 30 dla każdej z grup (grupa średnio-zaawansowana i podstawowa/seniorzy).

Charakter projektu

Lokalny, Przymorze Małe


Lokalizacja projektu

Tereny zielone przy Potoku Oliwskim


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łączny koszt projektu 10400zł (60 spotkań po 1,5 godziny). W tym: koszt wynagrodzenia trenera (instruktora) personalnego 9000zł (150zł za 1,5h); koszt przeprowadzenia dwukrotnie analizy składu ciała analizatorem medycznym wszystkim uczestnikom wraz z interpretacją 1000zł (500zł za 1,5h); koszt materiałów promocyjnych 400zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót