Bezpieczna STRZYŻA

odrzucony
Andrzej Witkiewicz
projektodawca

Powód odrzucenia

Zadanie drugie w projekcie: 6 punktów monitoringu dzielnicowego - zestaw 4 kamery WIFI z rejestratorem (Vivotek ND8212W +4xVivotek IB8360-W) w rejonie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną lub innych punktów z istniejącym zasilaniem w energię" jest niemożliwe do realizacji z uwagi na obostrzenia nałożone na gminę przez ustawę o samorządzie gminnym w art. 9a ust. 6 nakazujące "Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym." W takim przypadku, wyniesiony punkt pozostawiony bez nadzoru nie posiada możliwości skutecznego zabezpieczenia zgodnie z nałożonym obowiązkiem.


Wniosek BEZPIECZNA STRZYŻA jest kontynuacją działań z lat poprzednich i w 2019r, przewiduje:
1) Wykonanie monitoring terenu pl.Maczka i ulicy Chopina z połączeniem światłowodowym do miejskiego centrum monitoringu (3nowe kamery rejon Placu Maczka/centrum handlowego dzielnicy; skrzyżowanie Chrzanowskiego z Chopina i Gomółki; oraz Sychy i Zamehofa) oraz podłączenie monitoringu dzielnicowego do szerokopasmowego internetu
2) 6 punktów monitoringu dzielnicowego - zestaw 4kamery WiFi z rejestratorem (Vivotek ND8212W + 4xVivotek IB8360-W) w rejonie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną lub innych punktów z istniejącym zasileniem w energię
3) Codzienny 3-4godzinny dodatkowy pieszy patrol Straży Miejskiej lub Policji w godzinach popołudniowych/wieczornych
4) Montaż dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych przez Chrzanowskiego.
5) Spowolnienie ruchu na ulicach Strzyży, odmalowanie oznakowania poziomego strefy spowolnionego ruchu oraz miejsc zakazu zatrzymywania w sąsiedztwie 6skrzyżowań

Charakter projektu

Lokalny, Strzyża


Lokalizacja projektu

ad.1 - monitoring okolic Placu gen. Stanisława Maczka i ulicy Chopina z połączeniem światłowodowym do miejskiego centrum
monitoringu oraz podłączenie monitoringu dzielnicowego do sieci miejskiej
ad.2 - skrzyżowanie Szymanowskiego#Chrzanowskiego, skrzyżowanie Chrzanowskiego#Wilka-Krzyżanowskiego, skrzyżowanie Kmiecej#Gomółki, rejon kościoła przy Gomółki, Wojska Polskiego rejon skrzyżowania z Zamenhofa, Glinki skwer przed przedszkolem
ad.3 - cały obszar Dzielnicy Strzyża
ad.4 - przejście dla pieszych przez ulicę Chrzanowskiego na wysokości skrzyżowania Sychty i Sygietyńskiego lub przy skrzyżowaniu z ulicą Żeleńskiego
ad.5 - dodatkowe dwa spowalniacze; odmalowanie oznakowania poziomego strefy TEMPO30 i linii ciągłych krawędziowych w 10metrowej w strefie zakazu zatrzymywania w sąsiedztwie sześciu skrzyżowań

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

ad.1 ..................................... 95.000zł
ad.2 ..................................... 30.000zł
ad.3 ..................................... 91.250zł (365dni*250zł)
ad.4 ..................................... 30.000zł
ad.5 ..................................... 30.750zł
RAZEM: 277.000zł

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

ad.1,2 - TAK
ad.3,4,5 - NIE


powrót