Nowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Twardej, Chwaszczyńskiej i Okrąg. Siłownia pod chmurką, plac rekreacyjno - wypoczynkowy.

odrzucony
Katarzyna Baczyńska - Janus
projektodawca

Powód odrzucenia

Na przyległych do wskazanego terenu nieruchomościach znajdują się budynki mieszkalne będące własnością wspólnot mieszkaniowych, a znajdujące się pod nimi działki zostały wydzielone po obrysie budynków. Wspólnotom przysługuje roszczenie w trybie 209a Ustawy o gosp. Nieruchomościami do nabycia gruntu. Uprawnienie które przysługuje w takim przypadku wspólnotom ma charakter roszczeniowy.


Dzielnica Młyńska znajduje się na bardzo trudnym terenie, bo przemysłowym. Głównym ośrodkiem kulturalnym jak i rekreacyjnym jest SP nr 69. To tam znajduje się jedyny plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, z którego mogą korzystać dzieci. Ul. Twarda oddalona jest od szkoły o kilka minut. Oddzielona drogą o dużym ruchu i torami tramwajowym, co uniemożliwia dzieciom korzystanie z placu bez obecności opiekuna. Ul. Twarda posiada swój plac zabaw, który kiedyś tętnił życiem, a dziś podupada i jest zagrożeniem dla użytkowników (wystające gwóździe, luźne deski, piaskownice służące jako kuwety dla kotów, stary sprzęt zabawowy). Sam plac jest terenem atrakcyjnym. Podzielony na 2 części. 1 to urządzenia do zabaw, 2 kiedyś służyła jako boisko. Ulepszony plac zabaw (powiekszony o sprzęty zabawowe, siłownię pod chmurką i ławeczki) powinien być miejscem ciekawym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Powinien wspomagać rozwój dzieci, rozmaicic formy spędzania wolnego czasu oraz integrować mieszkańców.

Charakter projektu

Lokalny, Młyniska


Lokalizacja projektu

Ul. Twarda 18.
Teren zanajduje się pomiędzy blokami przy ul. Twardej i Chwaszczyńskiej. Częściowo osłonięty od zgiełku ulicy. Z placu zabaw korzystaliby mieszkańcy ul. Twardej, Chwaszczyńskiej i Okrąg.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Niestety na chwilę obecną nie posiadam wiedzy, jaki mógłby być szacowany koszt działania. Liczę na pomoc pracowników Urzędu Miasta.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Projekt generuje koszty utrzymania. Modernizacja, ewentualne naprawy.


powrót