Wymiana nawierzchni bitumicznej ulicy Mickiewicza od ulicy Hallera w prawo do końca.

wybrany do głosowania
Krzysztof Karczewski
projektodawca

Stan nawierzchni bitumiczne na tym odcinku praktycznie nie istnieje bo stanowią go same dziury. Prace będą polegały na wymianie warstwy ścieralnej na jezdni ul. Mickiewicza . Realizacja wskazanego zakresu robót - do wyczerpania środków finansowych w kwocie 350 tyś. zł.

Charakter projektu

Lokalny, Wrzeszcz Dolny


Lokalizacja projektu

Dolny Wrzeszcz ulica Mickiewicza. Jadąc ul Hallera do Brzeżna na skrzyżowaniu w prawo do końca ulicy. Jest to ten sam temat jaki zaproponowałem do poprzedniego budżetu ale okrojony do samej wymiany nawierzchni ze względu że tamten przepadł bo był za drogi. Poprzedni projekt miał Nr 6 Dolny Wrzeszcz. Jest to projekt autorski.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Realizacja zakresu rzeczowego robót do wyczerpania kwoty 350 000 zł.

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Nie


powrót