Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!

wybrany do głosowania
Marzena Bladowska
projektodawca

Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny w ogrodowej i zielonej dzielnicy Gdańska,dla mieszkańców i uczniów Szkoły Podstawowej:różne dyscypliny w godzinach lekcyjnych i poza nimi.Należy zrealizować projekt budowlany:boiska,bieżnie,zieloną salę gimnastyczną,urządzenia do ćwiczeń,ogrodzenie, furtki,oświetlenie,monitoring.Obecnie Dzielnica nie dysponuje żadnym nowoczesnym i gwarantującym bezpieczeństwo zapleczem sportowym.Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców.Bezpośrednia bliskość Szkoły pozwoli w bezpiecznych i komfortowych warunkach dzieciom i młodzieży szkolnej rozwijać zdrowy styl życia i poprawiać ogólną sprawność fizyczną.Docelowo, projektowane obiekty sportowe,prócz codziennego wykorzystania na potrzeby uczniów oraz mieszkańców dzielnicy staną się miejscem organizowania zawodów sportowych na skalę miejską.Pozyskana kwota stanowi III cz. (ok 33%) wydatku planowanej inwestycji realizowanej wraz z Gminą Gdańsk.

Charakter projektu

Lokalny, Rudniki


Lokalizacja projektu

Gdańsk, ul. Miałki Szlak 74 / ul. Prosta: działka 184/2, obręb 101. Obecnie jest to teren Miejski, graniczący z terenem Szkoły Publicznej nr29. Posiada dobry, niezależny dojazd od ul.Prostej oraz z terenu Szkoły. Teren równy, suchy. Do roku 2018 zarośnięty krzewami i karłowatymi drzewami (stary sad). W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 wykonano: projekt inwestycji (załączony), wyrównanie gruntu, usunięcie przeszkody (linia niskiego napięcia), usunięcie zbędnej roślinności, ogrodzenie. Środki z edycji Budżetu Obywatelskiego 2018 zostaną wykorzystane na utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego wg. załączonego projektu. Obecny projekt Budżetu Obywatelskiego 2019 ma na celu utworzenie chodników, bieżni, skoczni, nasadzenie trawników i krzewów oraz oświetlenie terenu i monitoring.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Szacunkowy koszt całkowity zaprojektowania i utworzenia obiektu to około 455.000,-zł. Wnioskowane 170.000,-zł w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2019 środki pozwolą na rozpoczęcie i wykonanie trzeciego etapu deklarowanej inwestycji
realizowanej z Gminą Miasta Gdańsk: utworzenie sportowo-rekreacyjnego otoczenia boiska (bieżnie, skocznie, ławki, mała architektura, oświetlenie i monitoring).

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

Koszt eksploatacji stanu sfinansowanego z budżetu obywatelskiego (teren rekreacyjno)-ok 15000zł/rok


powrót