Miejsce do gry w kosza

wybrany do głosowania
Klaudia Oszczudłowska
projektodawca

Celem projektu jest budowa miejsca umożliwiającego grę w kosza o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach około 19x16m ( połowa wymiaru boiska do gry w koszykówkę) ustawienie kosza oraz ławek. Realizacja tego projektu pozwoli dzieciom jak i dorosłym na zwiększenie swojej aktywności fizycznej, polepszenie ich stanu zdrowia oraz będzie dobrym miejscem do bezpiecznej rekreacji jak i doskonałym zagospodarowaniem wolnego placu, który niczemu nie służy.

Charakter projektu

Lokalny, Letnica


Lokalizacja projektu

Róg skrzyżowania ulic Sielska i Sucha


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

173 000 zł koszt całkowity

Koszt utrzymania projektu w kolejnych latach

nie


powrót