Zgłaszanie zadań

Weryfikacja zadań

Publikacja zadań

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników